Wat we doen

We zijn er voor jongvolwassenen die het nét niet redden in de maatschappij. De wereld gaat voor hun te snel, sommige zaken zijn te ingewikkeld en ze zijn niet in staat daar zelf een weg in te vinden. Woonzorg Samen in Tzummarum biedt deze jongvolwassenen een veilige, gestructureerde en liefdevolle woonomgeving. Onze bewoners ontvangen 24/7 , gevraagd als ongevraagd, hulp en er zijn dagelijks veel contactmomenten.

Wij vinden dat ook deze jongeren hun eigen kijk op het leven mogen hebben, maar signaleren ook de problemen waar ze dagelijks tegenaan lopen. Woonzorg Samen biedt daarom gerichte, persoonlijke hulpverlening. Primair gericht op de jongere, op zijn/haar problemen, kwaliteiten en vooral toekomstgericht.

Wij ontwikkelden daar een eigen methodiek voor. Geboren vanuit de praktijk. Gecombineerd met ervaring. Persoonlijk en betrokken. Dag en nacht beschikbaar voor de jongere. Met onze aanpak begeleiden wij de jongere op weg naar een gelukkig leven waarin hij/zij zich optimaal ontplooit en alle kansen benut.

Woonzorg Samen biedt, behalve professionele begeleiding en beschermd (zelfstandig) wonen, begeleiding bij leer- en werktrajecten, bemiddeling t.b.v. dagbesteding, hulp bij bewindsvoering & schuldsanering en vooral veel persoonlijke aandacht en structuur.

Bezig met laden